คณะมนุษยศาสตร์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  Meetings:คณะมนุษยศาสตร์
  คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์
  ภาควิชาภาษาศาสตร์
  ภาควิชาจิตวิทยา
  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
  ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
  คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2548
  ภาควิชาภาษาศาสตร์
  การประชุมงานบริหารและธุรการ
  คณะกรรมการอำนวยการสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์
  บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
  กรรมการบริหารภาควิชาภาษาตะวันตก
  คณะกรรมการอำนวยการสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์
  คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
  คณะกรรมการบริหารคุณภาพและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ของคณะมนุษยศาสตร์
  การประชุมสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
  คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
  คณะกรรมการดำเนินการประฟยัดพลังงานและทรัพยากรคณะมนุษยศาสตร์
  คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์
  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า
  การประชุมงานประชาสัมพันธ์
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์
  การประชุมระบบ e-meeting

 Please enter your BuasriID

 Login
 Password
 

ระบบนี้สำหรับผู้บริหารและบุคลากร มศว เท่านั้น
Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ


 

 


July  2018
Su M Tu W Th F Sa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
             
 Today

  ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล