สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  Meetings:สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  คณาจารย์สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  คณะกรรมการประจำสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  คณะกรรมการบริหารสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  คณะกรรมการประชุมคณาจารย์/เจ้าหน้าที่
  คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า
  คณะกรรมการบริหารกิจการพิเศษ
  คณะกรรมการบริหารสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  คณะกรรมการที่ประชุมสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ
  คณะกรรมการบริหารวิจัย
  คณะกรรมการบริการสังคม
  คณะกรรมการบริหารคุณภาพ
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
  คณะกรรมการบริหารกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
  คณะกรรมการบริหารคุณภาพและกลยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 2558
  คณะกรรมการบริหารวิจัยและบริการวิชาการ
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

 Please enter your BuasriID

 Login
 Password
 

ระบบนี้สำหรับผู้บริหารและบุคลากร มศว เท่านั้น
Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ


 

 


November  2017
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
             
 Today

  ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล