สำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  Meetings:สำนักงานอธิการบดี
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
  คณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการอำนวยการระบบคุณภาพ
  คณะกรรมการสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
  คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี
  อนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิจัยพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
  คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
  คณะอนุกรรมการกิจกรรมมาตรฐาน สมศ. ก.พ.ร. และ สกอ.
  คณะอนุกรรมการการใช้ทรัพยากรร่วมกันของสำนักงานอธิการบดี
  คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
  คณะกรรมการภาคประชาชนโครงการร้านค้ารักษ์โลก
  การประชุมกองวิเทศสัมพันธ์
  คณะทำงานบริหารงานบุคคล
  คณะกรรมการพัฒนาการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา2553
  คณะกรรมการปรับปรุงแบบประเมินของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
  การประชุมกองบริการการศึกษา
  คณะกรรมการอำนวยการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต
  คณะกรรมการประจำศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย
  คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
  คณะกรรมการวิจัยสถาบันและงานสร้างสรรค์

 Please enter your BuasriID

 Login
 Password
 

ระบบนี้สำหรับผู้บริหารและบุคลากร มศว เท่านั้น
Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ


 

 


July  2018
Su M Tu W Th F Sa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
             
 Today

  ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล