สำนักหอสมุดกลาง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  Meetings:สำนักหอสมุดกลาง
  คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง
  ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง
  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
  คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทำงานของสำนักหอสมุดกลาง
  คณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรม 5ส
  คณะกรรมการดำเนินการประหยัดพลังงาน
  คณะกรรมการการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง
  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการ : มศว IT วิชาการ
  คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
  คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5 ส

 Please enter your BuasriID

 Login
 Password
 

ระบบนี้สำหรับผู้บริหารและบุคลากร มศว เท่านั้น
Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ


 

 


July  2018
Su M Tu W Th F Sa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
             
 Today

  ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล