คณะศึกษาศาสตร์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  Meetings:คณะศึกษาศาสตร์
  คณะกรรมการประจำโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
  คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
  การประชุมภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่
  การประชุมภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
  การประชุมวิชาการ
  การประชุมภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
  การประชุมสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
  ประชุมประจำเดือนอาจารย์เจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิต(ฝ่ายประถม)
  คณะกรรมการประหยัดพลังงานคณะศึกษาศาสตร์
  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
  คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ วาระพิเศษ
  คณะกรรมการประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ระดับปริญญาตรี
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

 Please enter your BuasriID

 Login
 Password
 

ระบบนี้สำหรับผู้บริหารและบุคลากร มศว เท่านั้น
Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ


 

 


September  2018
Su M Tu W Th F Sa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
             
 Today

  ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล